MEDICINSK AFDELING  OG  GENOPTRÆNINGSFUNKTIONEN, BRÆDSTRUP SYGEHUS

Telefon: 79591130 / - 1131, sekretær -1118,   Telefax: 79591117                                      Retur til Apopleksi-hjemmeside


Neurorehabilitering

Vejle Amt vedtog sommeren 2002 at oprette en amtsfunktion ved Brædstrup sygehus til rehabilitering af patienter med moderat til svær hjerneskade efter hovedtraume, subarachnoidalblødning, kvælning, drukning og efter specielle, svære former for hjerneblødning og hjerneblodprop.

Det drejer sig om patienter, der enten overflyttes fra Hammel neurocenter eller fra en af amtets sygehusafdelinger, især fra neurologisk afdeling i Vejle.

Se retningslinier for visitation.

Byggeriet tog sin begyndelse november 2002 og blev taget i brug oktober 2003. Det er en tilbygning til den eksisterende Genoptræningsafdeling med plads til 8 patienter ( 1-sengsstuer ), hvoraf de 6 senge har amtsfunktion med rehabilitering af patienter med moderat til svær hjerneskade efter "hovedtraume, subarachnoidalblødning og tilgrænsende lidelser" (Sundhedsstyrelsens formulering). Afsnittet er en del af genoptræningsfunktionen og hører ledelsesmæssigt under medicinsk afdelingsledelse.

Se artikel fra Vejlægen februar 2003

Facadetegning Grundplan Før byggeriet Første spadestik
Den første udgravning Byggeriets begyndelse Rejsegilde 3.april 2003
13.juni 2003 Reception 10.okt.2003

Revideret den 04-06-2006

 

Facadetegning

wpe1.jpg (97422 bytes)

 

Grundplan

wpe2.jpg (98127 bytes)

 

Før byggeriet:
Genoptræningsafdelingens vestfacade.                 .

Udsigt fra parkeringspladsen mod genoptræningsafdelingen
og terapien

før byg 01.jpg (102237 bytes)

Før byg 02.jpg (340111 bytes)

 

Første spadestik: Afdelingssygeplejerske og kontorchef ved markering af første spadestik. Personale og patient foretager første spadestik ( 6.nov.2002 )

wpe4.jpg (44881 bytes)

wpe3.jpg (243912 bytes)

 

Den første udgravning:             Til teknikrum                                                      Opfyldning med stabilgrus ( december 2002 )

wpe5.jpg (394094 bytes)

wpe6.jpg (384415 bytes)

 

Byggeriets begyndelse:                     Fundamentet lægges.                                      Skillevægge opsættes ( januar 2003 )
wpe7.jpg (356723 bytes) skillevægge.jpg (336101 bytes)

 

Rejsegilde 20.februar 2003

wpe1.jpg (75311 bytes)wpe2.jpg (71975 bytes)

wpe5.jpg (40500 bytes)wpe4.jpg (237228 bytes)

Taler ved Leif Mørk,
formand for Sundhedsudvalget og..

Morten Weise,
sygehusdirektør for Nordzonen

De grønne kranse

"Interiør"

wpe6.jpg (282711 bytes)

wpe7.jpg (259992 bytes)

Sydfacaden

Nordfacaden

 

3.april 2003

Sydfacaden Vestgavlen

wpe2.jpg (242807 bytes)

wpe3.jpg (221739 bytes)

 

13.juni 2003

wpe3.jpg (222061 bytes)

wpe4.jpg (207812 bytes)

 

Indvielse og reception 10.oktober 2003

wpe8.jpg (65058 bytes)

wpe7.jpg (85578 bytes)

Amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen

Sundhedsudvalgsformand Leif Mørk

wpe6.jpg (68360 bytes)

wpe9.jpg (62151 bytes)

Cheflæge Steen Friberg

Borgmester Thorkild Skifter, Brædstrup kommune

wpe5.jpg (73736 bytes)

wpeA.jpg (199259 bytes)

wpeB.jpg (320275 bytes)

wpeC.jpg (185283 bytes)

wpeD.jpg (180954 bytes)

wpeE.jpg (159724 bytes)