Pr. 1.februar 2005 er vores apopleksiafsnit blevet nedlagt. Beslutningen herom er taget af cheflægen med henvisning til den manglende CT - scanner på Brædstrup sygehus.

Apopleksiafsnittet blev oprettet marts 1997. Afsnittet har dokumenteret, at dets resultater har levet op til en tidssvarende kvalitet og tåler sammenligning med tilsvarende afsnit  i ind - og udland.

For beskrivelse af det tidligere apopleksiafsnit se   "Beskrivelse af apopleksiafsnittet"

 

Pr. 1.februar indlægges patienter med tci og nyopstået apopleksi på medicinsk afdeling P7, Horsens sygehus. Her har man oprettet 7 senge til disse patienter.

Patienter som har behov for længerevarende rehabilitering bliver overflyttet til genoptræningsafdeling D1, Brædstrup sygehus.

 

Retur til apopleksi-hjemmesiden