Definition


Retur til Definition - indeks

Transitorisk global amnesi (TGA)

Symptomer, forløb:

Et klinisk syndrom som typisk optræder hos midaldrende og ældre personer.
Pludselig debut af hukommelsesforstyrrelse af timers varighed.
Anterograd amnesi og ofte retrograd amnesi for hændelser inden for de seneste uger til år.
Der ses intet tab af personlig identitet, personlighed, problemløsning,, sprog eller visuospatial funktion, og patienten kan udføre komplekse handlinger som f.eks.at køre bil.
Ingen andre symptomer ud over måske hovedpine.
Efter anfaldet normaliseres den anterograde hukommelse. Den retrograde amnesi har en tendens til at aftage, når anfaldet svinder, men der persisterer formentlig et mindre retrogradt hukommelsestab hos alle.
Recidiv rate ca. 3 % pr.år.

Patogenese:

Sandsynligvis ikke tromboembolisk. Hvis man sammenligner med tci, finder man ved tga meget lavere prævalens af vaskulære risikofaktorer og frekvens af efterfølgende apopleksi / myocardieinfarkt, stort set svarende til den alderskorrigerede baggrundsbefolkning.

Der findes ingen øget prævalens af epilepsi. 7 % af tga – patienter udvikler imidlertid epilepsi, oftest inden for 1 år. Disse patienter har ofte "tga" – anfald, der varer mindre end 1 time og har allerede haft mere end 1 anfald. Man antager, at denne minoritet af "tga" – patienter i virkeligheden har haft epileptiske anfald ( udløst fra temporallappen ) fra begyndelsen.
Se artikel fra Journal of Neurologi

Angående kørekort:

Ingen konsekvens efter et enkelt anfald, men køreforbud efter multiple anfald.

Migræne:

Migræne forekommer hyppigere hos "tga" – patienter end hos en kontrolgruppe. Migræne kan således indgå i patogenesen. Studier har påvist markant bilateral hypoperfusion i medialdelen af temporallapperne.

Hypotese:

Stressfaktorer trigger en frigivelse af en excitotosisk neurotransmitter ( f.eks. glutamat ), som temporært hæmmer normal hukommelsesfunktion i mediale temporalregioner via en udbredende depression, som siden fører til et fald i cerebral perfusion.