MEDICINSK AFDELING  OG  GENOPTRÆNINGSFUNKTIONEN, BRÆDSTRUP SYGEHUS

Telefon: 79591130 / - 1131, sekretær -1118,   Telefax: 79591117                                      Retur til Apopleksi-hjemmeside


 

Medicinsk afdeling, Brædstrup sygehus

Patient label

BARTHEL INDEKS

Indlæggelse

Udskrivelse

Funktion

Point

Dato: Dato:
1. Spisning Spiser uden hjælp

10

Skal have maden skåret ud

5

Megen hjælp(>50 %) eller glemmer at spise.

0

2. Transfer
eller
Orientering

 

Klarer forflytning mellem seng/kørestol

15

Må have lidt hjælp (<25 %) / opsyn

10

Kan komme op at sidde, hjælp(<50 %) til forflytn.

5

Behøver megen hjælp ( > 50 % )

0

3. Personlig toilette Kan vaske hænder, rede hår, børste tænder

5

Behøver hjælp / opsyn

0

4. Toiletbesøg Kan selv klare toiletbesøg

10

Behøver nogen hjælp (<50 %)

5

Behøver megen hjælp (>50 %)

0

5. Badning Kan selv gå i bad

5

Behøver hjælp/opsyn

0

6. Gang / kørestol

 

 

 

Går min.50 m, evt. hjælpemiddel

15

Behøver nogen hjælp(<50 %) eller opsyn til at gå min. 50 m

10

Megen hjælp(>50%) til at gå, manøvrerer selv kørestol(min.50 m)

5

Kræver hjælp/opsyn til at manøvrere kørestol eller kører < 50 m

0

7. Trappegang Kan gå til 1.sal, evt. hjælpemiddel

10

Behøver hjælp / opsyn

5

Kan ikke klare trappegang

0

8. Påklædning Klarer selv påklædning og sko

10

Behøver nogen hjælp (<50 %)

5

Behøver megen hjælp (>50 %)

0

9. Tarmkontrol Ingen "uheld"

10

Af og til "uheld" (<50 %)

5

Ofte uheld/incontinent (>50 %)

0

10. Blærekontrol Ingen "uheld"

10

Af og til "uheld" (<50 %)

5

Ofte uheld/incontinent (>50 %)

0

I alt

100

Skemaet udfyldes evt. i samarbejde med terapeut(er). Første gang senest 1 uge efter indlæggelsen - alternativt snarest efter man har vedtaget en tværfaglig vurdering - samt ved udskrivelsen. Kopi af skemaet kan evt. medsendes til hjemmeplejen.

Ref.:
Mahoney FI, Barthel D. Functional evaluation: the Barthel Index. Md State Med J. 1965;14:56-61.
Collin C, Wade DT, Davies S, Horne V. The Barthel ADL Index: a reliability study. Int Disability
Study.1988;10:61-63.