Organisation af apopleksibehandlingen i Vejle Amt


Vejle Amt har i perioden 1995 - 1997 oprettet 4 apopleksiafsnit:                                               Retur til Apopleksi-hjemmeside

Apopleksiafsnit Regie Kapacitet Bemærkninger

Brædstrup og Horsens sygehus
(Nordzonen)

Medicinsk

26 senge

7 senge i medicinsk afdeling P7, Horsens sygehus med akut modtagelse (siden 1.2.2005)

19 senge i genoptræningsafdeling D1

Vejle og Give sygehuse
( Midtzonen )

Neurologisk

31 senge

11 senge ( 6 akutte og 5 rehabilitering ) i neurologisk afdeling, Vejle sygehus

20 senge ( heraf 4 dagsenge ) i genoptræningsafdeling, Give sygehus

Fredericia sygehus
( Sydzonen )

Medicinsk

8 senge

Akut og længerevarende rehabilitering

Kolding sygehus
( Sydzonen )

Medicinsk

12 senge

Akut og længerevarende rehabilitering

Sydzonen har ingen selvstændig enhed for sygehusbaseret, længerevarende rehabilitering. Apopleksiafsnittet i Kolding anvender dels "Låsbyhøj" (kommunal institution), som kan modtage pensionister, dels henviser afsnittet patienter til Genoptræningsafdelingen ved Brædstrup sygehus. Apopleksiafsnittet i Fredericia anvender i en vis udstrækning "Hanneruphus" (kommunal institution) og henviser et lille antal patienter til Genoptræningsafdelingen i Brædstrup.

Billeddiagnostik ( opdateret 1.2.2005 )

  Duplexscan. af carotider CT - scanning MR - scanning
Brædstrup      
Horsens X (røntgenafdelingen) X X
Give      
Vejle X (neurologisk afdeling) X X
Fredericia   X  
Kolding X (røntgenafdelingen) X X

Frederica sygehus fik sin CT - scanner i 2002, og samme år fik Horsens og Kolding sygehuse MR - scanner.

Revideret 5.februar 2005