Definition


Retur til Definition - indeks

Amaurosis fugax ( Transitorisk monoculær blindhed = TMB ),

som skyldes retinal iskæmi, anføres som en selvstændig diagnose ( G45.3 ).

Vær opmærksom på, at TMB er et symptom sv.t. carotisgebetet. Det kan derfor være indiceret at udføre carotisdiagnostik (duplexscanning af carotider) m.h.p. påvisning at evt. operationskrævende carotisstenose.


Årsager til transitorisk monoculær blindhed:

Retinasygdomme

  • Vaskulær

Tromboembolisme eller andre arterielle årsager (f.eks.dissektion afficerende de proksimale arterier, især art.carotis interna.
Emboli fra hjertet
Lav perfusion i art.retinalis
Retinal migræne

Intrakraniel vaskulær malformation
Trombose i vena centralis retinae eller forgrening
Øget intraoculært tryk (glaucom)
Øget intrakranielt tryk
Øget blodviskocitet
Malign arteriel hypertension

Retinaløsning
Paraneoplastisk retinopathi
Phosphener
Chorioretinitis

Nervus opticus sygdomme

  • Vaskulær

Anterior iskæmisk opticus neuropathi
Systemisk hypotension
Arteritis
Malign arteriel hypertension

Papilødem
Opticusneuritis og Uhthoff´s symptom
Dysplastisk coloboma

Øjen - / orbita sygdomme

  • Blødning i glaslegemet
  • Reversibel diabetisk katarakt
  • Linse subluksation
  • Orbital tumor